Έχουμε συντάξει κοστολογήσεις και τεύχη δημοπράτησης για 460 έργα.
Συνεργασθήκαμε με 150 Γραφεία Μελετών, 12 Νομικά πρόσωπα και 18 Κατασκευαστικές Εταιρείες.
Μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) http://www.rics.org
Tακτικό μέλος στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Δ.Δ.Ε.) http://www.pmgreece.gr