Δημαρχεία


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2010 Β. ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ – Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2006 Τ. ΜΠΙΡΗΣ, Μ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Σ.ΤΣΙΡΑΚΗ, Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΟΝΤΙΖΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΩΠΟΥ
2006 ΠΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.  Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – O. ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2005 ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
2005 Ν. ΚΡΟΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2004  “ΘΕΡΟΣ”

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕ GARAGE ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2003 ΕRGOTEX

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2002 Τ.ΜΠΙΡΗΣ ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
1999 Δ. & Τ. ΜΠΙΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1998  Δ. & Τ. ΜΠΙΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΑΞΟΥ
1998 Θ. ΠΑΣΙΩΤΗΣ – Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΣ
1989 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
1987 Δ. & Τ. ΜΠΙΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
1965-1976 Α.ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ